Μαραθώνιος Καινοτομίας Culture4Aegean Bootcamp από το Δήμο Δ. Λέσβου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 03–04 Δεκεμβρίου 2022 (και διαδικτυακά)


  Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Culture4Aegean Bootcamp είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, για την κατάθεση ιδεών και προτάσεων για ψηφιακές εφαρμογές που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Δυτικής Λέσβου και την προώθηση του, με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
📌 To Culture4Aegean Bootcamp θα πραγματοποιηθεί στις 03–04 Δεκεμβρίου 2022 υβριδικά, με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Κτίριο Τμήματος Γεωγραφίας), αλλά και απομακρυσμένα με εργαλεία τηλεδιάσκεψης. 

Μάθε περισσότερα εδώ: https://crowdhackathon.com/culture4aegean/

Δήλωση Συμμετοχής εδώ

Τρόποι Συμμετοχής 
ΘΕΛΩ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ
Ως διαγωνιζομενος, αναπτύσσοντας πρωτότυπες εφαρμογές που αντιμετωπίζουν τα challenges.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Ως υποστηρικτής, μέντορας ή και χορηγός, υποστηρίζοντας αυτή την προσπάθεια.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Δίνοντας θέματα ή προκλήσεις για λύση που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου.

 🧩 Challenges 

🔹 Ανάδειξη Πολιτιστικού Προϊόντος
 
Ενίσχυση της εμπειρίας του επισκέπτη με τη δημιουργία εικονικού μουσείου με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας.
Ψηφιακές υπηρεσίες για την απομακρυσμένη πρόσβαση σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους κοκ.
Ψηφιοποίηση και εικονοποίηση πολιτιστικού αποθέματος (3D Scanning, Imaging).
Πιστοποίηση και τεκμηρίωση για αυθεντικότητα των έργων, με τεχνολογίες blockchain.
Προώθηση πολιτιστικού προϊόντος, ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών και μοντέλα διαμοιραζομενης οικονομιας (sharing economy, marketplaces).
Αποτελεσματική διαχείριση πνευματικής ιδιοκτησίας (eg NFTs).
 
 🔹 Εφαρμογές Έξυπνης Διαχείρισης
  Ψηφιακό Εισιτήριο με χρήση νέων αναδυόμενων τεχνολογιών στον τομέα του FinTech.
Εφαρμογές πιστότητας, loyalty και ticketing.
Βελτιστοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στους χώρους πολιτισμού.
Ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Open Banking τεχνολογιών.
Εφαρμογές ενημέρωσης του κοινού για τα τρέχοντας πολιτιστικά δρώμενα (AI Chatbots, etc).
Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (οδηγοί χρήσης, PolIs κοκ).
Εφαρμογές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
Ψηφιοποίηση διαδικασιών και μητρώων πολιτιστικών φορέων στα οποία έχουν πρόσβαση οι πολίτες.
Αξιοποίηση μεθόδων πληθοπορισμού για τη διαχείριση τεκμηρίων.
Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη διάθεσης και διανομής οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και την αναμετάδοση οπτικοακουστικού περιεχομένου.
 
 🔹 Αξιοποίηση Δεδομένων
  Ανάλυση δεδομένων και big data analytics.
Δεδομένα τηλεματικής.
Δεδομένα καιρικών συνθηκών.
Χρήση κάθε είδους ανοικτών δεδομένων (open data).
Δεδομένα Επισκεψιμότητας (Visitor data).
Δημιουργία dashboards για λήψη αποφάσεων.
Καταγραφή και επικαιροποίηση εκθεμάτων σε πολιτιστικούς χώρους και μουσεία με την χρήση ανοικτών δεδομένων.
Αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής πολιτιστικού προϊόντος.

Το Culture 4 Aegean Bootcamp διοργανώνεται από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την επιχειρησιακή και τεχνολογική υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy.
 
 
ΕΣΠΑ