Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής – ΚΕΔΙΒΙΜ, Παν. Μακεδονίας

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Καλλιέργεια Επιχειρηματικών Ικανοτήτων στη Σχολική Τάξη: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Πρακτικές Συμβουλευτικής» διάρκειας 410 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Πού απευθύνεται

Πού απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν καινοτόμες διδακτικές και εκπαιδευτικές δράσεις στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων
  • αποφοίτους σχολών ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
  • συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού & σταδιοδρομίας.

‘ΕΝΑΡΞΗ: 7 Μαρτίου 2022

Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΣΠΑ