Ημερίδα για το Κοινό του έργου Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας υποστηριζόμενη από το σύστημα Copernicus– PONTOS

 «Δορυφορικές Εφαρμογές: Από τη Μαύρη Θάλασσα στο Βόρειο Αιγαίο»

11 Μαρτίου 2022, Ώρα έναρξης 09:30

Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο Mediterranean Palace 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ως εταίρος του έργου PONTOS, σας προσκαλεί σε Ημερίδα για το Κοινό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2022, στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην Παρατήρηση της Γης με τη συμβολή του προγράμματος Copernicus μέσω του έργου PONTOS για τη Μαύρη Θάλασσα και το Βόρειο Αιγαίο. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, στον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του έργου

Η Ημερίδα θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, την δημόσια διοίκηση, την κοινωνία των πολιτών, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τα ΜΜΕ και την επιχειρηματική κοινότητα.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ και να λάβετε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου

ΕΣΠΑ