Ενημέρωση για το νέο Διιδρυματικό Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Applied Bioinfomatics μεταξύ των Τμημάτων ΣΕΤ-ΔΙΠΑΕ και Βιολογίας-ΑΠΘ-Λήξη προθεσμίας αιτήσεων Τρίτη 22/11

Το νέο Διιδρυματικό Αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Applied Bioinfomatics μεταξύ των Τμημάτων ΣΕΤ-ΔΙΠΑΕ και Βιολογίας-ΑΠΘ ξεκίνησε και επίσημα να δέχεται αιτήσεις φοιτητών από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου.

Η ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού είναι η https://websites.auth.gr/appbio

ΕΣΠΑ