Εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021

Προϋποθέσεις εισαγωγής

1. Στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:

α. Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ΄όσον πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
Β. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ΄όσον διαμένουν νομίμως στη χώρα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σχολές Ξεναγών
Θεσσαλονίκης
Ρεθύμνου
Κέρκυρας
Ρόδου
Αθήνας

Υποβολή αιτήσεων: από 31-8-2020 μέχρι 11-9-2020

Περισσότερες Πληροφορίες

ΕΣΠΑ