Δωρεάν Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας “IDEAS: Καινοτομία, Ανάπτυξη και Απασχόληση στον Αγροδιατροφικό Τομέα” από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Με το παρόν επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το έργο “IDEAS: Καινοτομία, Ανάπτυξη και Απασχόληση στον Αγροδιατροφικό Τομέα”.

Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός, η υποστήριξη, και η έναρξη νέων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα που έχουν δυνατότητες καινοτομίας και μπορούν να γίνουν πολλαπλασιαστές των πλεονεκτημάτων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας.

Το έργο IDEAS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:

· την εκπαίδευση 40 ωφελούμενων (οι οποίοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων) στις αρχές και εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα

· εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων 40 ωφελούμενων

· τη δημιουργία 10 επιχειρηματικών πλάνων

· επιχειρηματική (εξατομικευμένη/προσαρμοσμένη) συμβουλευτική σε 5 ωφελούμενους

· την προσφορά ψηφιακού εξοπλισμού σε 5 ωφελούμενους.

Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει μετά τις διακοπές του Πάσχα και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το πέρας του καλοκαιριού 2023.

Στο παρακάτω link θα βρείτε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://forms.gle/fkSwnCfSgGUDd2pS6

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090221392590

και/ή να επικοινωνήσετε μέσω e-mail με:

την κ. Στέλλα Ταστσίδου stasts@afs.edu.gr

τον κ. Δημήτρη Μουστάκης dmoust@afs.edu.gr

Συνημμένο θα βρείτε έντυπο με περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

ΕΣΠΑ