Ευγενία (ως προσωπικό ΓΔ)

μπλα μπλα

 • Ονοματεπώνυμο: Ευγενία Τρουμπάλου

  Email: evgenia@auth.gr

  Τηλέφωνο: 3434243242

  Οργανισμός: test

 • Επαγγελματική πληροφόρηση: Ναι

  Πληροφόρηση για συγκεκριμένο προφίλ θέσης εργασίας: Ναι

  Πληροφόρηση για συγκεκριμένο φορέα: Ναι