Αλλεργιολογία

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως;
Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη
Ένα (1) έτος Παθολογία και
Ένα (1) έτος Παιδιατρική, ανεξαρτήτου σειράς
Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη
Έξι (6) μήνες Ανοσολογία (κλινικοεργαστηριακή)
Τρεις (3) μήνες Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπνοής
Τρεις (3) μήνες Δερματολογία
Δύο (2) έτη Κλινική Αλλεργιολογία (ενηλίκων και παίδων)
Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία