Κλείσε Ραντεβού

Αν χρειάζεστε ατομική καθοδήγηση για την αναζήτηση πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές επικοινωνήστε με την

Όλγα Τσιανάκα, Νηπιαγωγός – Σύμβουλος Πληροφόρησης (ΠΕ) Τηλέφωνο: +30 2310.99.7350, Εmail: olia@cso.auth.gr

Αν χρειάζεστε ατομική καθοδήγηση για την αναζήτηση πληροφόρησης για θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό επικοινωνήστε με την

Μάνια Βογιατζή Επικοινωνιολόγος – Σύμβουλος Απασχόλησης (ΜΔΕ) Τηλέφωνο: +30 2310.99.6646, Εmail: vogiatzm@auth.gr

Αν χρειάζεστε ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για τη διερεύνηση των ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών σας επιλογών, τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, τη σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, επιστολή κινήτρων κα) ή την προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής, επικοινωνήστε με τις:

Βενετία Μπαρμποπούλου, Κοινωνιολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ), Τηλέφωνο: 2310.99.6647 Email: venempar@jour.auth.gr

Κατερίνα Παπακώτα, Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ), Τηλέφωνο: 2310.99.5831 Email: papakota@auth.gr 

Αν χρειάζεστε ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για την αναζήτηση υποτροφιών ή χρηματοδότησης ή το σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας ιδέας και δράσης επικοινωνήστε με την

Βίλλη Μπασδεκίδου, Δρ Χρηματο-Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας,

Τηλέφωνο: 2310.99.9320, Εmail: vasbas@auth.gr

ΕΣΠΑ