Κλείσε Ραντεβού

Αν χρειάζεστε ατομική συμβουλευτική υποστήριξη για τη διερεύνηση των ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών σας επιλογών, τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας, τη σύνταξη εργαλείων αυτοπαρουσίασης (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, επιστολή κινήτρων κα) ή την προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής, επικοινωνήστε με την: Κατερίνα Παπακώτα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ), Τηλέφωνο: 2310.99.5831 Email: papakota@auth.gr 

Αν χρειάζεστε ατομική καθοδήγηση για την αναζήτηση πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, επικοινωνήστε με την: Όλγα Τσιανάκα, Σύμβουλος Πληροφόρησης (ΠΕ), Τηλέφωνο:  2310.99.7350, Εmail: olia@cso.auth.gr

Αν χρειάζεστε ατομική καθοδήγηση για την αναζήτηση πληροφόρησης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, υποτροφίες και ιατρικές ειδικότητες, επικοινωνήστε με την: Κατερίνα Κουϊμτζή, Σύμβουλος Πληροφόρησης, Τηλέφωνο: 2310996644, E-mail: akouimtz@auth.gr

Αν χρειάζεστε ατομική καθοδήγηση για την αναζήτηση πληροφόρησης για θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επικοινωνήστε με την: Μάνια Βογιατζή, Σύμβουλος Απασχόλησης (ΜΔΕ) Τηλέφωνο: 2310.99.6646, Εmail: vogiatzm@auth.gr

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Κλείσε Ραντεβού

Έκθεση «Νέες Προοπτικές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου» - «Fresh Perspectives in Landscape Architecture» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θερινή Ακαδημία από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Αθήνα

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

"Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ" 28-5-2024 ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ- Δηλώσεις συμμετοχής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου