Ανθή Σταυρίδου

Όνομα: Ανθή

Επώνυμο: Σταυρίδου

ID Χρήστη: 3966

ID Αγγελίας: 43915

Τίτλος Αγγελίας: ARI Foods_ Πρακτική Άσκηση Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα HR

ID Επιχείρησης: 2430