Ημερίδα “Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Πολιτικές και Πρακτικές σε μια περίοδο αστάθειας”

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σε επαγγελματίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.

Το σύγχρονο παγκόσμιο τοπίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα, πολυπλοκότητα και ασάφεια, που οφείλεται στις επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και των γεωπολιτικών αλλαγών που περιπλέκουν περαιτέρω την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτισμών. Καθώς η αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού ζητήματος συνδέεται στενά με την πολιτική και κοινωνική αστάθεια, η ημερίδα αποσκοπεί στην εξέταση των πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην εκπαίδευση. Σε ένα τόσο περίπλοκο περιβάλλον, ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός στην προώθηση της συνεργασίας και της κατανόησης μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων.

Η Ημερίδα αυτή έχει ως στόχο να ρίξει φως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ιθύνοντες στα σύγχρονα πλουραλιστικά περιβάλλοντα και να εντοπίσει προοπτικές για τη δημιουργία πιο περιεκτικών και αποτελεσματικών πολιτικών και πρακτικών. Η εκπαίδευση, η οποία δίνει έμφαση στην ενσυναίσθηση, την πολιτισμική νοημοσύνη και την προσαρμοστικότητα, μπορεί να μετριάσει τις συγκρούσεις που προκύπτουν από τις πολιτισμικές ανισότητες. Η Ημερίδα θα επικεντρωθεί επίσης στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών να αγκαλιάσουν τον πολιτισμικό πλουραλισμό, να αξιοποιήσουν τις πολιτισμικές αποχρώσεις και να προωθήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που ενδυναμώνει τον πολυπολιτισμικό μαθητικό πληθυσμό.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, όπως οργανισμοί, εταιρείες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ( Έδρα UNESCO και Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Έδρα UNESCO του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, ενώ θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες παρευρεθούν με φυσική παρουσία.

Η ημερίδα θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω διαδικτύου.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει:

9:30-10:00 Εγγραφές

10:00-10:15 Χαιρετισμοί
Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας
Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Διευθύντρια Έδρας UNESCO Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Συντονισμός: Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο
Συντονισμός: Δέσποινα Κλαβανίδου, Διευθύντρια Έδρας UNESCO Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10:15-10:30
Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Πολυπολιτισμικός πλουραλισμός και εκπαίδευση στην τρέχουσα  συγκυρία: Διεθνής εκπαιδευτική πολιτική

10:30-10:45
Άννα Μαρία Κώνστα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δικαίωμα στην εκπαίδευση των προσφύγων

10:45-11:00
Αναστασία Ψαλλίδα, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς στην UNESCO την ψηφιακή εποχή: Θεωρητικό πλαίσιο και ενδεικτικές εφαρμογές, με έμφαση σε εκπαιδευομένους με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο

Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Μετανάστευση και Εκπαίδευση: Σχολικές Πρακτικές
Συντονισμός: Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Διευθύντρια Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας

11:00-11:15
Αγάπη Χουζουράκη, Νομικός, Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Προσφύγων στην Πολιτειότητα

11:15-11:30
Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών & Σπυριδούλα Γιάκη, Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης, Κοινό ΠΜΣ «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση»: Εκπαιδευτικές διαδρομές Προσφύγων και μεταναστών: Αφηγήσεις Ζωής

11:30-11:45
Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Παναγιώτης Αγγελίδης, Διευθυντής Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας: Μετανάστευση και Διαπολιτισμικότητα: Από τη Θεωρία στη Διδακτική Πράξη

11:45-12:00 Συζήτηση

12:00-12:30 Διάλειμμα

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Από την Υποδοχή στη Συμπερίληψη
Συντονισμός: Παναγιώτης Αγγελίδης, Διευθυντής Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας

12:30-13:45 
Συζητούν οι: Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Κέντρου Confucius του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παρασκευή Νάσκου Περράκη, αφυπηρετήσασα Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ιδρύτρια και πρώην Διευθύντρια της Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Μακεδονίας

13:45-14:30 Σύνοψη και Συζήτηση
Συντονισμός: Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 2 Μαρτίου 2024, στο Κτίριο ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ (Αμφιθέατρο ΙΙ), 3 ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη, στην Θεσσαλονίκη.

TechSaloniki 2024 Fueled By & Challenged By Deloitte |17 & 18 Μαΐου 2024 | Μ2

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας: Woman Entrepreneurship – Gender Balanced Angel Investing.

Νέα Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ Απρίλιος

Καινοτόμες μέθοδοι στην Εκπαίδευση: Μάθηση σε σταθμούς εργασίας και VR περιβάλλοντα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμογή ενδοσκοπικών χειρουργικών τεχνικών στη γυναικολογία»

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024