Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Erasmus for Young Entrepreneurs”

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές ανταλλαγές έργου COLUMBUS 10,
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Erasmus for Young Entrepreneurs”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει, ως
εταίρος, στο έργο COLUMBUS 10, που έχει εγκριθεί και υλοποιείται, από την
01.02.2023 και για τα επόμενα 4 χρόνια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
“Erasmus for Young Entrepreneurs”.
Το Erasmus for Young Entrepreneurs (ΕΥΕ) είναι ένα πρόγραμμα διακρατικών
ανταλλαγών, το οποίο προσφέρει σε νέους ή δυνητικούς επιχειρηματίες την ευκαιρία
να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές
επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Από την άλλη
μεριά, οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες (επιχειρηματίες υποδοχής) επωφελούνται από
την φρέσκια ματιά και τις εξειδικευμένες δεξιότητες του νέου επιχειρηματία, ενώ και οι
δύο πλευρές αποκτούν μια πολύτιμη διακρατική δικτύωση. Απώτερος σκοπός του ΕΥΕ
είναι να διευρυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις.
Η υλοποίηση του Προγράμματος ΕΥΕ είναι εφικτή χάρη σε φορείς που λειτουργούν ως
τοπικά σημεία επαφής, υποστηρίζοντας τους νέους αλλά και τους έμπειρους
επιχειρηματίες να βρουν συνεργάτη για την ανταλλαγή και να την φέρουν σε πέρας
επιτυχώς. Αυτόν ακριβώς το ρόλο του Ενδιάμεσου Οργανισμού έχει αναλάβει το
ΕΒΕΘ ως εταίρος του έργου COLUMBUS 10, που έχει ενταχθεί στο εν λόγω
Πρόγραμμα και έχει ως εταίρους 10 φορείς όπως οι προαναφερθέντες, Επιμελητήρια,
φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από ισάριθμες Ευρωπαϊκές χώρες. Επικεφαλής του
COLUMBUS 10 είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Liguria (FILSE), από
την Ιταλία.
Τα έξοδα διαμονής του νέου επιχειρηματία χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι διαδικασίες συμμετοχής στο Erasmus for Young
Entrepreneurs δεν είναι απαιτητικές και χρονοβόρες, ενώ πραγματοποιούνται μέσω
ειδικής on-line πλατφόρμας του Προγράμματος, με την υποστήριξη, αν χρειαστεί, του
Ενδιάμεσου Οργανισμού που θα επιλεγεί.
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Erasmus for Young Entrepreneurs,
επιλέγοντας το ΕΒΕΘ ως Ενδιάμεσο Οργανισμό, είναι οι εξής:
Οι Νέοι Επιχειρηματίες απαιτείται
→ να είναι «εν δυνάμει» επιχειρηματίες ή να έχουν ανοίξει την επιχείρησή τους εντός
των τελευταίων 3 ετών και να διαθέτουν μία συγκροτημένη επιχειρηματική ιδέα,
αποτυπωμένη σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
→ να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (βάσει του ορισμού του Προγράμματος ΕΥΕ)
→ να αποδεικνύουν την ξεκάθαρη δέσμευσή τους να εμπλακούν σε μια σχέση
επιχειρηματικής ανταλλαγής μ’ έναν Έμπειρο Επιχειρηματία από μία άλλη χώρα και
την διάθεσή τους να συνεισφέρουν, με την εργασία και τις δεξιότητές τους, στην
ανάπτυξη της επιχείρησης υποδοχής
→ να είναι σε θέση να εργαστούν σε μια ξενόγλωσση επιχείρηση
→ να είναι προετοιμασμένοι να καλύψουν το υπόλοιπο κόστος των δαπανών για τη
διαμονή τους στο εξωτερικό, πέραν του ποσού που καλύπτει το Πρόγραμμα ΕΥΕ
Οι Επιχειρηματίες Υποδοχής απαιτείται
→ να είναι ιδιοκτήτες/εταίροι οι οποίοι ασκούν διοίκηση μικρομεσαίας επιχείρησης
(βάσει του ορισμού της Ε.Ε.) ή πρόσωπα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την
επιχειρηματικότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου μικρομεσαίας επιχείρησης που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα
→ να διαθέτουν τουλάχιστον 3ετή επιχειρηματική εμπειρία
→ να είναι ξεκάθαρα διατεθειμένοι να μοιραστούν τη γνώση και την εμπειρία τους με
έναν νέο επιχειρηματία, λειτουργώντας ως μέντορες

Δεδομένων των παραπάνω, το ΕΒΕΘ καλεί, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο
COLUMBUS 10, Νέους/Εν Δυνάμει και Έμπειρους Επιχειρηματίες που
ενδιαφέρονται να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus for
Young Entrepreneurs, να έρθουν σε επαφή με το Επιμελητήριο, Τμήμα Μελετών &
Έρευνας, τηλ. 2310 370181, υπεύθυνος Γιώργος Εμμανουηλίδης, e-mail
emmanouilidis@ebeth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δικτυακό τόπο
του Προγράμματος, Erasmus Νέοι Eπιχειρηματίες (erasmus-entrepreneurs.eu), μέσω
του οποίου παρέχεται πρόσβαση και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
αιτήσεων, καθώς επίσης στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΘ, www.ebeth.gr.

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024