Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.


Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε την διαδικτυακή εκδήλωση πληροφόρησης, με θέμα:

«Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Α.Π.Θ.»,  την Τρίτη 18 Μαϊου, από τις  09:00 έως τις 16:00.

H εκδήλωση απευθυνόταν σε φοιτήτριες/τες, αποφοίτους, πανεπιστημιακούς και γενικότερα στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και σε φορείς της πόλης μας με σκοπό την ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι (μέλη Δ.Ε.Π.) απ’ όλα τα Τμήματα και τις μονοτμηματικές Σχολές του Α.Π.Θ. οι οποίοι παρουσίασαν τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και απόφοιτοι των Προγραμμάτων οι οποίοι έχουν σταδιοδρομήσει επιτυχώς.

Η εκδήλωση  περιελαμβάνε:

  • Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων του Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
  • Παρουσίαση της σταδιοδρομίας αποφοίτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και
  • Εισήγηση Συμβουλευτικής με θέμα: “Επιλέγω και Επιλέγομαι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών˙ Πετυχαίνω τον στόχο μου!”

Ά Μέρος δείτε το βίντεο εδώ

Έναρξη και χαιρετισμός από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρο της Επιτροπής των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, κ. Δημήτριο Κωβαίο, Καθηγητή


Εισήγηση Συμβουλευτικής με θέμα: ”Επιλέγω και Επιλέγομαι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών˙ Πετυχαίνω τον στόχο μου!”
, από την Σύμβουλο Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης, κ. Κατερίνα Παπακώτα

Β΄Μέρος

Παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 

  • Έναρξη Εκδήλωσης: 2021-05-18

    Λήξη Εκδήλωσης: 2021-05-18