Διαδικτυακά Ομαδικά Εργαστήρια Επαγγελματικού Προσανατολισμού Εαρινού Εξαμήνου 2021 -2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η πανδημία του Covid 19 επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στους τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης όσο και στις μορφές εκπαίδευσης και εργασίας, δίνοντας έμφαση στη χρήση ψηφιακών μέσων και δεξιοτήτων. Η νέα γενιά (άτομα ηλικίας 20-30 ετών) βιώνει για 2η φορά, παγκόσμια κρίση και οι τελειόφοιτοι και πρόσφατα απόφοιτοι νιώθουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στους επαγγελματικούς τους στόχους και τις προσπάθειες αναζήτησης και εύρεσης ευκαιριών απασχόλησης. Στόχος των συγκεκριμένων εργαστηρίων είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών για την αποτελεσματική αναζήτηση και εύρεση ευκαιριών εργασίας ακόμη και σε ένα ιδιαίτερα ασταθές, αβέβαιο και σύνθετο περιβάλλον. Με άλλα λόγια,τα εργαστήρια συμβουλευτικής στοχεύουν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες αφενός να διατηρήσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και να νοηματοδοτήσουν την επαγγελματικής τους πορεία αφετέρου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και ειδικά στους τρόπους και τις μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής στελεχών, ως προκλήσεις και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Πολύτιμος σύμμαχος στις προσπάθειές των νέων, αποτελεί και η ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η αποτελεσματική επικοινωνία, η ικανότητα προσαρμογής αλλά και οι τεχνικές παρουσίασης σε κοινό.

Εαρινό Εξάμηνο 2021 -2022

Ημερομηνία Τίτλος εργαστηρίου Ώρα Εισηγητής-τρια Δηλώσεις Συμμετοχής
Πε 03-03-22 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Παρουσιάσεων 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Β. Μπαρμποπούλου πατήστε εδώ
Τε 09-03-22 Βιογραφικό σημείωμα & συνοδευτική επιστολή 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Κ. Παπακώτα πατήστε εδώ
Τρ 15-03-22 Συνέντευξη επιλογής προσωπικού 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Κ. Παπακώτα πατήστε εδώ
Τε 23-03-22 &  Τε 30-03-22 Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας σε περίοδο πανδημίας: Δικτύωση, Linkedin & Ψυχική Ανθεκτικότητα 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Κ. Παπακώτα πατήστε εδώ
 Τε 13-04-22 Συναισθηματικη νοημοσύνη 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Β. Μπαρμποπούλου πατήστε εδώ
Τε 04-05-22 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ευελιξίας & Προσαρμοστικότητας 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Β. Μπαρμποπούλου πατήστε εδώ
Τε 25-05-22 Αποτελεσματική Επικοινωνία 12:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ. Β. Μπαρμποπούλου πατήστε εδώ

Δηλώσεις συμμετοχής & Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Τα εργαστήρια απευθύνονται σε τελειόφοιτους και απόφοιτους του ΑΠΘ.
  • Tα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Join Zoom Meeting

Επικοινωνία

Κατερίνα Παπακώτα, Ψυχολόγος- Σύμβ. Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ) τηλ.2310995831, email: papakota@auth.gr

Βενετία Μπαρμοπούλου, Κοινωνιολόγος – Σύμβ. Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ) τηλ 2310996647 email: venempar@jour.auth.gr

image
  • Έναρξη Εκδήλωσης: 2022-03-03

    Λήξη Εκδήλωσης: 2022-05-26