Ερευνητικές Υποτροφίες 2023-2024 για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου του Harvard-Λήξη 16/02/2023

Βασικές πληροφορίες

 • Ημερομηνίες: 1η Ιουνίου 2023 – 31 Μαΐου 2024
 • Τοποθεσία: Ελλάδα
 • Διοργάνωση: Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΗΠΑ (CHS US), ΚΕΣ 
 • Ανοικτό σε: Υποψηφίους/ες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έτος των διδακτορικών τους σπουδών (μέχρι 3 θέσεις)
 • Περίοδος αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου – 16 Φεβρουαρίου 2023
 • Ακαδημαϊκή επιτροπή: Άννα Λάμαρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Σπύρος Ράγκος (Πανεπιστήμιο Πάτρας), και Μελίνα Ταμιωλάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης)
 • Συντονισμός δραστηριότητας: Ευάγγελος Κατσαρέλης (ΚΕΣ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει έως και 3 ερευνητικές υποτροφίες σε υποψηφίους/ες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως της σχολής εγγραφής τους, που διεξάγουν έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος 2023–Μάιος 2024), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υπότροφοι θα ολοκληρώσουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος–Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού (Δεκέμβριος–Μάιος), οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους/ες ερευνητές/τριες και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ουάσιγκτον, προσκλήσεις για να παρουσιάσουν και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συμμετάσχουν σε ακαδημαϊκές συναντήσεις, καθώς και οικονομική υποστήριξη 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι ερευνητές/τριες θα έχουν ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερα για τις Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Σχετικά με τις ερευνητικές υποτροφίες

Περιγραφή

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών χορηγεί έως και 3 ερευνητικές υποτροφίες ετησίως σε υποψηφίους/ες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων, ανεξαρτήτως της σχολής εγγραφής τους, που διεξάγουν έρευνα σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας είναι 12 μήνες (Ιούνιος–Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι/ες διεξάγουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος–Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εξαμηνιαίου ερευνητικού πρότζεκτ, οι  υπότροφοι  ερευνητές και ερευνήτριες λαμβάνουν πρόσκληση να υποβάλουν ένα άρθρο για δημοσίευση στο FirstDrafts@Classics@ και πριν από το τέλος του ετήσιου διορισμού τους, μια αναφορά που θα δημοσιευτεί στο CHS Research Bulletin. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού, οι υπότροφοι καλούνται να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου σε Ελλάδα και ΗΠΑ για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους ερευνητές/τριες και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Παροχές για τους/τις υπότροφους ερευνητές/τριες

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει:

 • Ετήσιο διορισμό ως CHS Pre-doctoral Fellow in Hellenic Studies, ξεκινώντας την 1η Ιουνίου 2023.
 • Πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard καθώς και στην υπηρεσία «Scan and Deliver».
 • Ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ουάσιγκτον, το οποίο διοργανώνεται από το Κέντρο μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού πρότζεκτ, κατά τη διάρκεια του οποίου οι υπότροφοι ερευνητές/τριες μοιράζονται τα ευρήματα της έρευνάς τους και συνεργάζονται με άλλους ερευνητές/τριες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Κέντρου στις ΗΠΑ.
 • Πρόσκληση για προ-δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους στα ηλεκτρονικά περιοδικά του Κέντρου στις ΗΠΑ και παρουσίαση του ερευνητικού τους προφίλ και του έργου τους στους ιστοτόπους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα δίκτυα του Κέντρου.
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες για να παρουσιάσουν την έρευνά τους και να έρθουν σε επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Κέντρου στην Ελλάδα.
 • Οικονομική υποστήριξη έως 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους, όπως αγορά βιβλίων, αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμμετοχή σε άλλες δράσεις και συνέδρια που σχετίζονται με τη διδακτορική τους έρευνα. Επιπλέον, το Κέντρο καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού (μεταφορά και διαμονή) για όλες τις εκδηλώσεις/δραστηριότητες στην Ελλάδα ή στις ΗΠΑ που σχετίζονται με την ερευνητική υποτροφία.
 • Ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για τις ερευνητικές υποτροφίες μπορούν να γίνουν δεκτές προς εξέταση αιτήσεις από υποψήφιους/ες διδάκτορες ελληνικών πανεπιστημίων που διεξάγουν έρευνα σε θέματα τα οποία σχετίζονται με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό έως την ύστερη αρχαιότητα (περ. 600 μ.Χ.). Αιτήσεις γίνονται δεκτές από υποψήφιους και υποψήφιες οποιασδήποτε σχολής, ανεξαρτήτως του ευρύτερου ακαδημαΐκού πεδίου ενδιαφέροντος στο οποίο υπάγεται το τμήμα σπουδών τους. Οι αιτούντες/ούσες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των διδακτορικών τους σπουδών. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν επάρκεια αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι/ες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλα προγράμματα υποτροφιών του Κέντρου κατά τον ίδιο κύκλο αιτήσεων.

Πληροφορίες για τη διαδικασία της αίτησης

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος). Ως μέρος της διαδικασίας αίτησης, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν μια ερευνητική πρόταση, ένα βιογραφικό σημείωμα, ένα δείγμα εργασίας, αντίγραφα της αναλυτικής τους βαθμολογίας από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και μια επιστολή από το τμήμα τους που πιστοποιεί την ημερομηνία έναρξης της εγγραφής τους ως υποψήφιου/ας διδάκτορα. Ορισμένοι/ες αιτούντες/ούσες ενδέχεται να κληθούν σε διαδικτυακές συνεντεύξεις. Η τριμελής ακαδημαϊκή επιτροπή είναι αρμόδια για να αξιολογήσει τις αιτήσεις και να επιλέξει τους/τις υποτρόφους. Όλα τα άτομα που υπέβαλαν αίτηση θα ενημερωθούν για την απόφαση της επιτροπής τον Απρίλιο του 2023.

Αίτηση

ΠΜΣ "Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος"-Προσκληση υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΑΠΘ

Υποτροφίες DAAD 2025/26 για Σπουδές και Έρευνα στη Γερμανία

8th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania

Παράταση Προκήρυξης ΔΠΜΣ ΑΠΘ

“Erasmus Careers” Staff Training “Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling.” 

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου