Διαθέσιμες θέσεις εργασίας μεταδιδακτόρων και διδακτόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Postdoc positions in control of distributed parameter transport systems.

Two postdoc positions are available in the Department of Electrical and Computer Engineering, at Technical University of Crete, Chania, Greece. The work will be conducted in the Control Systems Laboratory, under the supervision of Prof. Nikolaos Bekiaris-Liberis.

The positions are funded by the European Research Council (ERC) and the researchers will work on the ERC Consolidator Grant C-NORA (see here for more details). The anticipated starting date is October 1st 2023.

The postdoctoral researchers will conduct research in control theory, related to control of distributed parameter systems and their applications to epidemics and blood transport. The successful candidates should be motivated and committed to perform research independently, collaborate with the members of the research group, as well as be actively involved in departmental activities.

The postdoctoral researchers should hold a PhD degree in control engineering or applied mathematics or a closely related area. In particular, the postdoctoral researchers should have strong research background and interest in at least one of the following i) control of distributed parameter systems, including delay systems, ii) control of nonlinear switched/hybrid systems, iii) numerical analysis, including traffic flow modeling/control, and iv) fluid dynamics, preferably control of fluid flows. Good programming abilities are also required.

The potential candidates should apply sending to bekiaris-liberis@ece.tuc.gr i) a CV, ii) copy of diplomas and transcripts, iii) names and email addresses of two potential referees, and iv) a brief statement of their research interests and how these are related to the aforementioned research topics.

PhD positions in control of distributed parameter transport systems.

Two PhD positions are available in the Department of Electrical and Computer Engineering, at Technical University of Crete, Chania, Greece. The work will be conducted in the Control Systems Laboratory, under the supervision of Prof. Nikolaos Bekiaris-Liberis.

The positions are funded by the European Research Council (ERC) and the researchers will work on the ERC Consolidator Grant C-NORA (see here for more details). The anticipated starting date is October 1st 2023.

The researchers will conduct research in control theory, related to control of distributed parameter and hybrid systems, and their applications to epidemics and blood transport. The successful candidates should be motivated and committed to perform research independently, collaborate with the members of the research group, as well as be actively involved in departmental activities.

The researchers should hold a diploma in Electrical/Computer or Mechanical Engineering or Mathematics/Physics or related field. A MS degree in control engineering or applied mathematics or related field is not a prerequisite, but it is highly desirable. In particular, the PhD researchers should have strong mathematical background on ODE/PDE dynamic systems and/or functional/numerical analysis, as well as strong control-theoretic background and research interest. Good programming abilities are also required.

The potential candidates should apply sending to bekiaris-liberis@ece.tuc.gr i) a CV, ii) copy of diplomas and transcripts, iii) names and email addresses of two potential referees, and iv) a brief statement of their research interests and how these are related to the aforementioned research topics.

Postdoc position in control of delay systems with application to vehicular platoons.

One postdoc position is available in the Department of Electrical and Computer Engineering, at Technical University of Crete, Chania, Greece. The work will be conducted in the Control Systems Laboratory, under the supervision of Prof. Nikolaos Bekiaris-Liberis. The position is funded by the Hellenic Foundation of Research and Innovation. The researcher can start as soon as possible.

The postdoctoral researcher will conduct research in adaptive/learning control of delay systems with application to control of platoons of connected/automated vehicles. The successful candidates should be motivated and committed to perform research independently, collaborate with the members of the research group, as well as be actively involved in departmental activities.

The postdoctoral researcher should hold a PhD degree in control engineering or applied mathematics or a closely related area. In particular, the postdoctoral researcher should have strong research background and interest in at least one of the following i) nonlinear and adaptive/learning control, ii) control of delay systems, iii) control of vehicular systems/platoons. Good programming abilities are also desirable.

The potential candidates should apply sending to bekiaris-liberis@ece.tuc.gr i) a CV, ii) copy of diplomas and transcripts, iii) names and email addresses of two potential referees, and iv) a brief statement of their research interests and how these are related to the aforementioned research topics.

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

Ίδρυμα Ωνάση: Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2023 - 2024

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024