Διαδικτυακή Ενημέρωση για Υποτροφίες Έρευνας απο τη DAAD 2023/24 -Προϋποθέσεις και Αιτήσεις -23 Μαρτίου 1.30 μ.μ.

23 Μαρτίου, ώρα 1.30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή παρουσίαση από την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο, Αποστολία Γουδουσάκη, στην οποία θα γίνει διαδικτυακή παρουσίαση των προγραμμάτων υποτροφιών της DAAD για διεξαγωγή έρευνας στη Γερμανία. 

Υποτροφίες DAAD 2023/24: Προϋποθέσεις και Αιτήσεις
📌Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις υποτροφίες έρευνας της DAAD. H Ακαδημαϊκή Σύμβουλός μας θα
👉 παρουσιάσει τα προγράμματα υποτροφιών της DAAD με φόκους στην υποτροφία έρευνας μικρής διάρκειας και θα
👉 απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

Link συμμετοχής
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_N2VjZmNjODItOGNhYS00YmEyLWE2YzgtMjFlNDM5MWE0ODE0%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252230abdb70-b284-4830-8df7-daa5b0052ed2%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252266bdf188-602c-4a35-9b14-429897151cf5%2522%257d&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kCPEBp0ti2JzqY%2BFbbqNDS6s7s%2F082vG7NSPKQC%2FdUw%3D&reserved=0
 
Μπορείτε να μοιραστείτε την εκδήλωση και απευθείας τις αναρτήσεις στα κοινωνικά σας δίκτυα χρησιμοποιώντας τους εξής συνδέσμους:
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fphoto%3Ffbid%3D657171923084894%26set%3Da.449796693822419&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UpoBjbNckVD7oV5fPs7Rgo%2BmR6t4dVVEZTIIsWZ09QU%3D&reserved=0
   
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fdaad-greece%2Frecent-activity%2F&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lGl8wzUOjTW%2Ft5vJcSpDxOlZwrPRLfQtrJ6fpTRpfYQ%3D&reserved=0

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp2eUf3slnq%2F&data=05%7C01%7C%7Cca71f1bce4e94120eac908db29320aa5%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C638149067119147012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8Pvz9WwVYA%2BYgcdX2j%2Bi07s4gLl6Tb8FNFLdj1MbLLE%3D&reserved=0

Υποτροφίες DAAD

"Erasmus Careers" Staff Training "Unlocking Opportunities: Internationalization of Career Counseling." 

Workshop on Geometric Control and Mechanics" στο ACT (American College of Thessaloniki), 5-6 Ιουλίου 2024

Προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές

“What’s your superpower?” Νέο Πρόγραμμα Ψυχικής Ενδυνάμωσης για την Επιλογή Καριέρας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΑΠΘ 2024

Ενημερωτική Εκδήλωση Erasmus+ Πρακτική Άσκηση 2024-2025: υποβολή αιτήσεων και αναζήτηση φορέα υποδοχής

Πρόσκληση Υποψηφίων Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024 – 2 & 3 Απριλίου

Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για Ημέρες Καριέρας ΑΠΘ 2024