Υποτροφίες από τη DAAD- Λήξη 30/11/2022

Λήξη Υποβολής: 30 Νοεμβρίου 2022

Τοποθεσία: Ελλάδα


Καταληκτικές Ημερομηνίες:

1. Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της Μουσικής-Λήξη 29/09/2022

2. Υποτροφία Μεταπτυχιακών Σπουδών για Αρχιτέκτονες-Λήξη 30/09/2022

Επόμενες Προθεσμίες:

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές:

1. Παραστατικές Τέχνες-Λήξη 02/11/2022

2. Όλων των κλάδων-Λήξη 15/11/2022

3. Καλών Τεχνών, film, visual communication- Λήξη 30/11/2022

Υποτροφίες για έρευνα:

4. Διδακτορικές Σπουδές- Λήξη 15/11/2022

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ www.funding-guide.de

Πληροφορίες και αιτήσεις www.daad.gr

 

 

ΕΣΠΑ