Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Ίδρυμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πόλη: Θεσ/νίκη
Είδος ΠΜΣ: Διατμηματικό ΠΜΣ
Παρακολούθηση: Πλήρης
Διάρκεια Φοίτησης (εξάμηνα): 3
Τέλη Φοίτησης: 1.800 €
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
ΦΕΚ: 3274/τ.Β΄/8-8-2018
URL Ιστοσελίδας:
Ειδικεύσεις:

1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων
2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών

Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

Πολυτεχνικών Σχολών
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φυσικής
Χημείας
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Συνεργαζόμενα τμήματα:

Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης όλα ΑΠΘ

Σημειώσεις:

Επικοινωνία
Γραμματεία Μεταπτυχιακού
striant@auth.gr, efragou@auth.gr
τηλ. 2310-99 5559/5483

Περιγραφή

Αντικείμενο της Α΄ Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ είναι η Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση αναστήλωση προβολή και κοινωνικοποίηση αρχιτεκτονικών μνημείων, συνόλων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κτιρίων, παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων, ιστορικών τόπων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Αντικείμενο της Β΄ Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ είναι η Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση ανάδειξη και κοινωνικοποίηση έργων τέχνης και μηχανισμών καλλιτεχνικής, αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής αξίας

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
– Η ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο νέων επιστημόνων στα ως άνω αντικείμενα με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα.
-Η προαγωγή της γνώσης και της τεχνογνωσίας στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
-Η καλλιέργεια της ουσιαστικής και αρμονικής διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στο έργο της αποκατάστασης επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες.
– Η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
– Η κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εξειδικευμένα διοικητικά ή τεχνικά στελέχη σχετικών με το αντικείμενο παραγωγικών μονάδων ή υπηρεσιών.

Κύριο χαρακτηριστικό του Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα όσον αφορά τους διδάσκοντες, τα μαθησιακά αντικείμενα και την προσέγγιση των προβλημάτων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

ΕΣΠΑ