Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Vtool Smart Verification answers to the ever-increasing need for faster, more reliable ASIC and FPGA development cycles. Operating out of Tel Aviv, Paris, Belgrade, and Thessaloniki, Vtool is both a verification EDA company that invented the disruptive debug solution Cogita and an established ASIC design house that offers cutting-edge development services. Vtool’s Cogita is a first-of-its-kind debug platform, applying visual analysis principles and machine learning algorithms to dramatically optimize simulation debugging. It has driven the success of several complex ASICs worldwide. Vtool’s ASIC design and verification services are central for securing optimized chip development processes, utilizing Cogita and led by experts holding a proven track record. With more than 50 ASIC design, verification, and software professionals, Vtool is rapidly growing around a core team of specialists that have been running together for over a decade, since 2007.

Ημερομηνία Παρουσίασης

10/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Forging the Future – Developing the Technology that Drives the World

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

ASIC digital design and verification engineer

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία)

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:
Electronics and Computer Science

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Απόφοιτος/η

Ξένες Γλώσσες:
English - excellent knowledge

Προϋπηρεσία:
Αδιάφορο

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπληρωμένες

ΕΣΠΑ