Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Το όνομα της PRODYNA ταυτίζεται με την ανάπτυξη και την πρωτοπορία. Η PRODYNA ιδρύθηκε το 2000 και εχει κατορθώσει να επιβάλει την εταιρίκη της ταυτότητα σε παγκόσμιες απαιτητικές αγορές όπως αυτής της Κεντρικής Ευρώπης. Η εταιρία παρέχει και παράγει έρευνα στην ανάπτυξη λογισμικού, ενώ οι εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής που προσφέρονται έχουν υπόβαθρο την εμπειρία, τη τεχνογνωσία αλλά και τη δύναμη της εξέλιξης.

Ημερομηνία Παρουσίασης

09/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

“…something with computers” - γιατί είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση για προγραμματιστές? Θα συνεχιστεί αυτό? Σε ποιον τομέα να προετοιμαστώ/ειδικευτώ καλύτερα?

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Προγραμματιστές, HR, Λογιστής

Τόπος Εργασίας

ΘεσσαλονίκηΑθήνα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:
Προγραμματιστές, HR, Λογιστής

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Απόφοιτος/ηΜεταπτυχιακός φοιτητής/τρια

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:
Αδιάφορο

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Αδιάφορο

ΕΣΠΑ