Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

PepsiCo products are enjoyed by consumers more than one billion times a day in more than 200 countries and territories around the world. PepsiCo generated more than $67 billion in net revenue in 2019, driven by a complementary food and beverage portfolio that includes Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker and Tropicana. PepsiCo's product portfolio includes a wide range of enjoyable foods and beverages, including 23 brands that generate more than $1 billion each in estimated annual retail sales. Guiding PepsiCo is our vision to Be the Global Leader in Convenient Foods and Beverages by Winning with Purpose. “Winning with Purpose” reflects our ambition to win sustainably in the marketplace and embed purpose into all aspects of the business. For more information, visit www.pepsico.com.

Ημερομηνία Παρουσίασης

10/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Personal branding: αυτοπροβολή και διαφοροποίηση

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Οικονομικές Επιστήμες (οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing/επικοινωνία, HR), Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία), Πολυτεχνείο

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Απόφοιτος/ηΜεταπτυχιακός φοιτητής/τριαΚάτοχος μεταπτυχιακού

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά/άριστη γνώση

Προϋπηρεσία:
Επιθυμητή

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπληρωμένες

ΕΣΠΑ