Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Στην Growplan είμαστε σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην βιομηχανία τροφίμων, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και στο τουρισμό. Η Growplan ιδρύθηκε το 2006 και εξελίχθηκε στη σημερινή της μορφή το 2015. Αποτελείται από καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία και γνώσεις ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε πελάτη. Η Growplan έχει εξειδικευτεί στην υποστήριξη των πελατών της και συμβάλλει στη βελτίωση, στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη επιχειρήσεων.

Ημερομηνία Παρουσίασης

10/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Overview της εταιρίας Growplan

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Account Manager

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Οικονομικές Επιστήμες (οικονομικά, λογιστική, διοίκηση επιχειρήσεων, marketing/επικοινωνία, HR), Πολυτεχνείο

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Απόφοιτος/ηΜεταπτυχιακός φοιτητής/τριαΚάτοχος μεταπτυχιακού

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά

Προϋπηρεσία:
Αδιάφορο

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπληρωμένες

ΕΣΠΑ