Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Epignosis is a leading technology vendor specializing in eLearning solutions. With a strong and proven portfolio of products, we cater to the learning needs of modern organizations, no matter their size or complexity. Our mission at Epignosis is to democratize learning by making premium eLearning technology accessible and affordable to any single company or organization worldwide.

Ημερομηνία Παρουσίασης

09/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην εταιρία μας (εκτός ΕΣΠΑ)

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Intern Web Developer, Junior Software Engineer

Τόπος Εργασίας

ΘεσσαλονίκηΑθήναΆλλη πόλη στην Ελλάδα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία)

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:
Προγραμματιστής

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Προπτυχιακός φοιτητής/τριαΑπόφοιτος/η

Ξένες Γλώσσες:
Αγγλικά/καλή γνώση

Προϋπηρεσία:
Επιθυμητή

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Αδιάφορο

ΕΣΠΑ