Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Atos is a global leader in digital transformation with 105,000 employees in 71 countries and annual revenue of € 11 billion. European number one in Cloud, Cybersecurity and High-Performance Computing, the Group provides end-to-end Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications and Digital Workplace solutions. The Group is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and operates under the brands Atos, Atos|Syntel, and Unify. Atos Greece is the R&D hub for Unify, Atos' brand for communication and collaboration solutions. At the core of the Atos Digital Workplace portfolio, Unify technology enables organizations of all sizes to transform the way they collaborate, creating a more connected and productive workforce which can spectacularly improve team performance, individual engagement and business efficiency. Atos’ employees work together to deliver the top-quality, tailored solutions our clients expect, all around the world. Solutions that can only come from teams bringing fresh ideas, different perspectives, and individual flair. The company’s culture is created every day by all the self-motivated and committed professionals who work in Atos. People who focus in achieving complex technology targets, through helping and standing next to each other and are passionate about technology and what they can do with it, in order to help and improve the communities and society. With so many professionals working in different countries, Atos has created one of the most multicultural, multi-disciplined, diverse and responsive work environments in the world. Open, informal, flexible communication sets the tone in the company. Atos’ distinction among the Best Workplaces Greece in 2021, proves its dedication to its values. Atos’ people put values first; values like respect, transparency, and meritocracy, but also care and diversity.

Ημερομηνία Παρουσίασης

09/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή του προγράμματος πρακτικής άσκησης για φοιτητές στην εταιρία μας (εκτός ΕΣΠΑ)

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:
Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία)

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:
Αδιάφορο

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:
Αδιάφορο

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Αδιάφορο

ΕΣΠΑ