Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκτίμησης και Διαμεσολάβησης Ακινήτων

Κλάδος Επιχείρησης: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις  και επιχειρηματικές δραστηριότητες
Διεύθυνση: 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, Νομός Θεσσαλονίκης - T.K.: 54627
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310552250
Ιστοσελίδα: