ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι μια τεχνική, εμπορική εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με έτος ίδρυσης το 2004 και υποκαταστήματα σε όλη την χώρα, κατέχει πλέον ένα σημαντικό portofolio έργων και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών και όχι μόνο εγκαταστάσεων. Η εταιρεία από την ίδρυσή της διαρκώς εξελίσσεται επενδύοντας σε εξοπλισμό, σε σημαντικές συνεργασίες και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες των πελατών της.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Περιγραφή θέσης εργασίας (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πεδίου – Φ/Β Πάρκα) • Τακτική συντήρηση σε φ/β πάρκα • Επεμβατική συντήρηση σε φ/β πάρκα • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων • Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης • Κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών κτηριακών εγκαταστάσεων

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι μια τεχνική, εμπορική εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με έτος ίδρυσης το 2004 και υποκαταστήματα σε όλη την χώρα, κατέχει πλέον ένα σημαντικό portofolio έργων και μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και τηλεμετρίας φωτοβολταϊκών και όχι μόνο εγκαταστάσεων. Η εταιρεία από την ίδρυσή της διαρκώς εξελίσσεται επενδύοντας σε εξοπλισμό, σε σημαντικές συνεργασίες και κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο πάντα την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που να ικανοποιούν απόλυτα τις ανάγκες των πελατών της.

Ημερομηνία Παρουσίασης

10/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στον κλάδο της κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Περιγραφή θέσης εργασίας (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πεδίου – Φ/Β Πάρκα) • Τακτική συντήρηση σε φ/β πάρκα • Επεμβατική συντήρηση σε φ/β πάρκα • Εγκατάσταση φ/β συστημάτων • Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης • Κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών κτηριακών εγκαταστάσεων

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Άλλη πόλη στην Ελλάδα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Πολυτεχνείο

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ & ΤΕ, Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Απόφοιτος/η Κάτοχος μεταπτυχιακού

Ξένες Γλώσσες:

ΑΓΓΛΙΚΑ - Β2

Προϋπηρεσία:

Επιθυμητή

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:

Εκπληρωμένες