ΟΠΑΠ

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

We are #OPAP! We are Greece’s leading gaming company, with 65 years of history and a certified Top Employer Greece for 2024 & 2023. Our vision is to provide best-in-class entertainment in both retail & online, as well as to give back to society. Our Fast Forward strategy guides our vision of delivering affordable & personalized entertainment, while building a dynamic company that enjoys long-term success. Customer centricity, digital orientation, agility, people engagement & social contribution are part of our DNA!

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

We are #OPAP! We are Greece’s leading gaming company, with 65 years of history and a certified Top Employer Greece for 2024 & 2023. Our vision is to provide best-in-class entertainment in both retail & online, as well as to give back to society. Our Fast Forward strategy guides our vision of delivering affordable & personalized entertainment, while building a dynamic company that enjoys long-term success. Customer centricity, digital orientation, agility, people engagement & social contribution are part of our DNA!

Ημερομηνία Παρουσίασης

03/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Remotely

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: