ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

O Όμιλος Εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική ομάδα εταιρειών στην ελληνική επικράτεια, η οποία ειδικεύεται στην αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, υπηρεσίες ανεξάρτητου μηχανικού, project management και γενικότερη υποστήριξη των εγκαταστάσεων τεχνικών έργων όλων των επιχειρηματικών κλάδων, των τομέων οργάνωσης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων αλλά και του τομέα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Δραστηριοποιείται επί 30 και πλέον χρόνια, διατηρώντας γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

O Όμιλος Εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αποτελεί τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική ομάδα εταιρειών στην ελληνική επικράτεια, η οποία ειδικεύεται στην αδειοδότηση, μελέτη, επίβλεψη, υπηρεσίες ανεξάρτητου μηχανικού, project management και γενικότερη υποστήριξη των εγκαταστάσεων τεχνικών έργων όλων των επιχειρηματικών κλάδων, των τομέων οργάνωσης και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης επιχειρήσεων αλλά και του τομέα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Δραστηριοποιείται επί 30 και πλέον χρόνια, διατηρώντας γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία Παρουσίασης

02/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη, Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: