ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ

Ημέρα Παρουσίασης:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΘΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΑ

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΘΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία Παρουσίασης

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: