ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΒΕΕ

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ημερομηνία Παρουσίασης

02/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη, Άλλο

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: