ΚΕΝΟΤΟΜ ΙΚΕ

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η KENOTOM είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών για Ενσωματωμένα Συστήματα και Βιομηχανικούς αυτοματισμούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στις Μονάδες Ηλεκτρονικού Ελέγχου Αυτοκινήτου (ECU) έχοντας δημιουργήσει συνεργασίες με ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρίες “Tier-1”, προμηθευτές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Η τεχνογνωσία της στην Ανοικτού Συστήματος Αρχιτεκτονική (AUTOSAR), καθώς και η συμμόρφωση της τόσο με τα πρότυπα MISRA-C/C++ όσο και με τα πρότυπα ασφάλειας (ISO26262/ISO21434), τοποθετούν την εταιρεία στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης εφαρμογών στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διατήρηση και η προώθηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι θεμελιώδης για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρίας.

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η KENOTOM είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών για Ενσωματωμένα Συστήματα και Βιομηχανικούς αυτοματισμούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στις Μονάδες Ηλεκτρονικού Ελέγχου Αυτοκινήτου (ECU) έχοντας δημιουργήσει συνεργασίες με ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρίες “Tier-1”, προμηθευτές των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Η τεχνογνωσία της στην Ανοικτού Συστήματος Αρχιτεκτονική (AUTOSAR), καθώς και η συμμόρφωση της τόσο με τα πρότυπα MISRA-C/C++ όσο και με τα πρότυπα ασφάλειας (ISO26262/ISO21434), τοποθετούν την εταιρεία στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης εφαρμογών στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η διατήρηση και η προώθηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας είναι θεμελιώδης για την καθημερινή δραστηριότητα της εταιρίας.

Ημερομηνία Παρουσίασης

02/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: