ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημέρα Παρουσίασης:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί έναν επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη χώρα μας. Η ΕΑΕ, από το 1981 αποτελεί πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών, Actuarial Association of Europe (πρώην Groupe Consultatif) και από το 1996, πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, International Actuarial Association. Με αυτή την ιδιότητα της ΕΑΕ, τα μέλη της μπορούν να απολαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση στο εξωτερικό. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Αναλογιστής είναι ο επιστήμονας που αναλύει και ποσοτικοποιεί κινδύνους, δηλαδή μελλοντικά ανεπιθύμητα γεγονότα. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μαθηματικά, στατιστική και χρηματοοικονομικές μεθόδους, ο αναλογιστής υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, εκτιμά την πιθανή χρηματοοικονομική τους επίδραση και σχεδιάζει μεθόδους για να την περιορίσει. Η ΕΑΕ αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα καθώς είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Αναλογιστών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 53/2013, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει από τον Ν.4254/2014).

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Στην εισήγηση θα γίνει περιγραφή του επαγγέλματος του αναλογιστή. Από ποιές ειδικότητες μπορεί ένας απόφοιτος ν’ ακολουθήσει την εξειδίκευση αυτή.

ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος (ΕΑΕ) ιδρύθηκε το 1979 και αποτελεί έναν επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει στόχο την προώθηση της Αναλογιστικής Επιστήμης στη χώρα μας. Η ΕΑΕ, από το 1981 αποτελεί πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναλογιστών, Actuarial Association of Europe (πρώην Groupe Consultatif) και από το 1996, πλήρες αναγνωρισμένο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αναλογιστών, International Actuarial Association. Με αυτή την ιδιότητα της ΕΑΕ, τα μέλη της μπορούν να απολαμβάνουν επαγγελματική αναγνώριση στο εξωτερικό. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ Αναλογιστής είναι ο επιστήμονας που αναλύει και ποσοτικοποιεί κινδύνους, δηλαδή μελλοντικά ανεπιθύμητα γεγονότα. Χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μαθηματικά, στατιστική και χρηματοοικονομικές μεθόδους, ο αναλογιστής υπολογίζει την πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, εκτιμά την πιθανή χρηματοοικονομική τους επίδραση και σχεδιάζει μεθόδους για να την περιορίσει. Η ΕΑΕ αποτελεί τον μοναδικό Φορέα Πιστοποίησης Αναλογιστών στην Ελλάδα καθώς είναι διαπιστευμένη ως Φορέας Πιστοποίησης Αναλογιστών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 και την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 53/2013, όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει από τον Ν.4254/2014).

Ημερομηνία Παρουσίασης

10/11/2021

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Το επάγγελμα του αναλογιστή.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Στην εισήγηση θα γίνει περιγραφή του επαγγέλματος του αναλογιστή. Από ποιές ειδικότητες μπορεί ένας απόφοιτος ν’ ακολουθήσει την εξειδίκευση αυτή.

Τόπος Εργασίας

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Θετικές Επιστήμες (φυσική, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, βιολογία, γεωλογία

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Αδιάφορο

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Αδιάφορο

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:

Αδιάφορο