ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η DRAXIS ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύεται στην περιβαλλοντική πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού και τον σχεδιασμό με γνώμονα την εμπειρίας του τελικού χρήστη. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για την παροχή καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας πολλαπλά πεδία. Η ομάδα απαρτίζεται με πάνω από 60 ταλαντούχα άτομα που είναι παθιασμένα με τη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία μας. Η έδρα μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχουμε επίσης ένα παράρτημα στην Αθήνα.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Θέση εργασίας Developer- Frontend Θέση εργασίας Developer – Backend

Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Πρακτική άσκηση Developer- Frontend Πρακτική άσκηση Developer- Backend Πρακτική άσκηση Μηχανικό Περιβάλλοντος

ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η DRAXIS ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύεται στην περιβαλλοντική πληροφορική, την ανάπτυξη λογισμικού και τον σχεδιασμό με γνώμονα την εμπειρίας του τελικού χρήστη. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που εργάζονται για την παροχή καινοτόμων επιστημονικών και τεχνολογικών λύσεων στον τομέα του περιβάλλοντος, συνδυάζοντας πολλαπλά πεδία. Η ομάδα απαρτίζεται με πάνω από 60 ταλαντούχα άτομα που είναι παθιασμένα με τη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν αξία για την κοινωνία μας. Η έδρα μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και έχουμε επίσης ένα παράρτημα στην Αθήνα.

Ημερομηνία Παρουσίασης

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Θέση εργασίας Developer- Frontend Θέση εργασίας Developer – Backend

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: