Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζουμε για πολλά περισσότερα από την παραγωγή εξαιρετικής μπίρας! Είμαστε υπερήφανοι για τις μάρκες μας που είναι πλέον χαραγμένες στις καρδιές του ελληνικού κοινού: Heineken, Amstel, Άλφα, Fischer, Μάμος & Νύμφη, ενώ εισάγουμε και brands όπως Sol, McFarland και Erdinger. Ακόμη, έχουμε εντάξει στο portfolio μας και τους δύο αγαπημένους στο κοινό μηλίτες Μηλοκλέφτη και Strongbow. Οι μεγαλύτερες παραγωγικές μας μονάδες βρίσκονται στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα χρόνια “Γεμίζουμε τα ποτήρια με ιστορίες” για να μοιάζει κάθε νέα αρχή με εκείνο το μοναδικό συναίσθημα τού να απολαμβάνεις με παρέα μια καλή μπίρα.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Αναζητούμε υποψήφιους / υποψήφιες για θέσεις Πωλήσεων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Παραγωγής.

Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Αναζητούμε υποψήφιους / υποψήφιες για πρακτική άσκηση στο εργοστάσιο στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζουμε για πολλά περισσότερα από την παραγωγή εξαιρετικής μπίρας! Είμαστε υπερήφανοι για τις μάρκες μας που είναι πλέον χαραγμένες στις καρδιές του ελληνικού κοινού: Heineken, Amstel, Άλφα, Fischer, Μάμος & Νύμφη, ενώ εισάγουμε και brands όπως Sol, McFarland και Erdinger. Ακόμη, έχουμε εντάξει στο portfolio μας και τους δύο αγαπημένους στο κοινό μηλίτες Μηλοκλέφτη και Strongbow. Οι μεγαλύτερες παραγωγικές μας μονάδες βρίσκονται στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά τα χρόνια “Γεμίζουμε τα ποτήρια με ιστορίες” για να μοιάζει κάθε νέα αρχή με εκείνο το μοναδικό συναίσθημα τού να απολαμβάνεις με παρέα μια καλή μπίρα.

Ημερομηνία Παρουσίασης

03/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

Αναζητούμε υποψήφιους / υποψήφιες για θέσεις Πωλήσεων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Παραγωγής.

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Άλλο

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: