Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ημέρα Παρουσίασης:

Τόπος Εργασίας:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Προφίλ Επιχείρησης / Ερευνητικού Κέντρου

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των βιομηχανιών τροφίμων & ποτών, καλλυντικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι μία ελληνική βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1931 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που αγγίζει το 78% σε περισσότερες από 30 χώρες, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 110εκ. € και μία ομάδα 440 εργαζομένων.

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

• Χημικός Μηχανικός • Μηχανολόγος Μηχανικός • Πωλητής- Β2Β Abroad • Junior Project Engineer

Περιγραφή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός • Μηχανολόγος Μηχανικός • Junior Project Engineer • Υποστήριξη Εφοδιαστικής Αλυσίδας • Υποστήριξη Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού

Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Προφίλ Επιχείρησης/Ερευνητικού Κέντρου

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των βιομηχανιών τροφίμων & ποτών, καλλυντικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Είναι μία ελληνική βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1931 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Διαθέτει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που αγγίζει το 78% σε περισσότερες από 30 χώρες, με ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 110εκ. € και μία ομάδα 440 εργαζομένων.

Ημερομηνία Παρουσίασης

03/04/2024

Θέμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας

Περιγραφή Θέσεων Εργασίας

• Χημικός Μηχανικός • Μηχανολόγος Μηχανικός • Πωλητής- Β2Β Abroad • Junior Project Engineer

Τόπος Εργασίας

Θεσσαλονίκη

Προφίλ Υποψηφίου

Ευρύτερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ειδικότερο Επιστημονικό Πεδίο:

Ακαδημαϊκό Επίπεδο:

Ξένες Γλώσσες:

Προϋπηρεσία:

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: