ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κλάδος Επιχείρησης: ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Σύντομη Περιγραφή: Από τον Αύγουστο του 1997 διατηρώ γραφείο γεωλογικών μελετών στα Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής. Το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι: Εκπόνηση γεωλογικών μελετών, εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επίβλεψη κατασκευής υδρογεωτρήσεων, εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών

Διεύθυνση: ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Αριθμός: 1

Ταχ. Κώδικας: 63200

Πόλη: ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2373025728, 69774102

Email: tzirgeo@tzirinis.gr

URL: https://www.tzirinis.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι