ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Κλάδος Επιχείρησης: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σύντομη Περιγραφή: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διεύθυνση: ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αριθμός: 01

Ταχ. Κώδικας: 54248

Πόλη: ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6947990784

Email: technicgrafeio@gmail.com

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι