Ταμείο Δασών Α.Π.Θ.

Κλάδος Επιχείρησης: Δασολογία

Σύντομη Περιγραφή: Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών. Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας

Αριθμός: Α΄ Κτίριο

Ταχ. Κώδικας: 55102

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310992341

Email: vlazar@uniforest.auth.gr

URL: https://www.uniforest.auth.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι