ΣΟΛCROWE

Κλάδος Επιχείρησης: Ελεγκτική εταιρία

Σύντομη Περιγραφή: Η ΣΟΛ Crowe, η μεγαλύτερη εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Ελλάδα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ευρώπης. Με 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και συνεργάζεται με περισσότερες από 4000 επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο υποκαταστημάτων και συνεργατών στην Ελλάδα, ενώ από το 2006 είναι μέλος του δικτύου της Crowe Global, ενός από τα 10 κορυφαία διεθνή δίκτυα παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διεύθυνση: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ

Αριθμός: 03

Ταχ. Κώδικας: 11257

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108691100

Email: solcrowe@solcrowe.gr

URL: https://www.solcrowe.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι