Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. PALSO B.E.

Κλάδος Επιχείρησης: ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σύντομη Περιγραφή: Ο ΣΙΚΞΓ PALSO BE δραστηριοποιείται στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για 45 χρόνια προσφέροντας στα μέλη της ουσιαστική ενημέρωση, σεμινάρια εκπαιδευτικά, φοροτεχνικά, ψυχολογίας κα. Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να μάθετε για το μακροσκελές έργο της PALSO B.E. Υπάρχει ζήτηση από τα ΚΞΓ για καθηγητές αγγλικής φιλολογίας, που έχουν αγάπη για το αντικείμενο της διδασκαλίας, να εργαστούν σε αυτά. Ο σύλλογος βοηθάει να γίνει η διασύνδεση των δύο μερών.

Διεύθυνση: ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ

Αριθμός: 4

Ταχ. Κώδικας: 54623

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310270449

Email: palsonortherngreece@gmail.com

URL: https://www.palsothes.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι