ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΩ”

Κλάδος Επιχείρησης: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύντομη Περιγραφή: Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι κοινωφελής κοινωνικός φορέας (Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία) και έχει ως έργο τον έλεγχο και την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και εθνική σχετική νομοθεσία , άλλα και άλλα υπερεθνικά ή/και ιδιωτικά πρότυπα πιστοποίησης.

Διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Αριθμός: 38

Ταχ. Κώδικας: 10433

Πόλη: ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108224384

Email: info@dionet.gr

URL: http://www.dionet.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι