Ν. ΜΟΡΕΝΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύντομη Περιγραφή: Η εταιρεία «Ν. ΜΟΡΕΝΟΣ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. - TETTIX» είναι αντιπρόσωπος κορυφαίων διεθνών οίκων βιομηχανικού εξοπλισμού. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναλαμβάνει την μελέτη και αξιολόγηση παραγωγικών διαδικασιών, ώστε να προτείνει λύσεις που διασφαλίζουν την ομαλή ένταξη ενός μηχανήματος, καθώς και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Με έδρα στην Ελλάδα και υποκαταστήματα στην ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο η εταιρεία αποτελεί την πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία βιομηχανικού εξοπλισμού στα Βαλκάνια.

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ

Αριθμός: ΟΤ 48Α

Ταχ. Κώδικας: 57400

Πόλη: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310536000

Email: info@e-morenos.com

URL: https://www.e-morenos.com

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι