ΜΟΣΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

Σύντομη Περιγραφή: Πληροφορίες για την Εταιρεία Η MOTION Hellas ιδρύθηκε το 1994. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο της Οργάνωσης, Διαχείρισης και Εφαρμογής μεγάλων έργων που καλύπτουν τους τομείς της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, των Αυτοματισμών, της Εκπαίδευσης καθώς και των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Έργων Έρευνας, Ανάπτυξης και Μεταφοράς Τεχνολογίας. Η MOTION Hellas ειδικεύεται στην Μελέτη και στον Σχεδιασμό Συστημάτων Λογισμικού για την Βέλτιστη Οργάνωση, τον Προγραμματισμό Βιομηχανικής Παραγωγής, τον Έλεγχο σε πραγματικό χρόνο (on-line) της Παραγωγής, καθώς και για τον Εποπτικό Έλεγχο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών δεδομένων σε συνδυασμό με την Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών (PLC, Data Collection Terminals κλπ). Έχει υλοποιήσει έργα για: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Βιομηχανία

Διεύθυνση: ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμός: 8

Ταχ. Κώδικας: 15234

Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2106858455

Email: info@motion.gr

URL: http://www.motion.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι