Μηχανική

Κλάδος Επιχείρησης: Τεχνικό Γραφείο

Σύντομη Περιγραφή: Τεχνικό γραφείο στην Ανατολική - Κεντρική Θεσσαλονίκη που δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού (αρχιτεκτονικά σχέδια, ΠΕΑ, έκδοση αδειών, στατικές μελέτες κλπ).

Διεύθυνση: Γεωργίου Δροσίνη

Αριθμός: 40

Ταχ. Κώδικας: 54248

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6993857113

Email: michaniki.office@gmail.com

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Όχι