“ΛΥΡΙΚΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑΝ

Κλάδος Επιχείρησης: Σύλλογος

Σύντομη Περιγραφή: Λυρικός Μικρός Πλανήτης Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος

Διεύθυνση: Βασ. Όλγας

Αριθμός: 285

Ταχ. Κώδικας: 54655

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 407 433

Email: lyrikos@hotmail.com

URL: https://lyrikos.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι