Κεραμεύς Ακίνητα ΑΕ

Κλάδος Επιχείρησης: Υπηρεσίες Ακινήτων

Σύντομη Περιγραφή: Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1996 στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε θέματα ακίνητης περιουσίας, με έδρα στην Θεσσαλονίκη. Κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: - Εκτιμήσεις Ακινήτων Η εταιρεία συντάσσει μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών, τουριστικών και οικιστικών ακινήτων για λογαριασμό τραπεζών, ιδιωτικών εταιρειών, οργανισμών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ιδιωτών, με χρήσεις όπως οι εξασφαλίσεις δανείων, εγγραφές ισολογισμών, προκηρύξεις διαγωνισμών, ανανεώσεις μισθώσεων κ.α. και είναι πιστοποιημένη στο Μητρώο Εκτιμητών (Νομικά Πρόσωπα) του Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. Μητρ. 23). - Αγορές/Μισθώσεις Ακινήτων Η εταιρεία εκπροσωπεί ιδιοκτήτες και χρήστες σε συναλλαγές αφορώσες ακίνητα τόσο επαγγελματικής όσο και οικιστικής χρήσης. - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μελέτες που άπτονται της αξιοποίησης, ανάπτυξης, βέλτιστης χρήσης και άλλων επιμέρους οικονομικών, φορολογικών και πολεοδομικών ζητημάτων που σχετίζονται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία.

Διεύθυνση: Τσιμισκή

Αριθμός: 35

Ταχ. Κώδικας: 54624

Πόλη: Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310241548

Email: hr@kerameus.gr

URL: https://www.kerameus.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι