ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κλάδος Επιχείρησης: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σύντομη Περιγραφή: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διεύθυνση: ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ

Αριθμός: 1

Ταχ. Κώδικας: 54500

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6949727121

Email: info@nikolaou.com.gr

URL: https://www.nikolaou.com.gr

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι