ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΕΠΕ

Κλάδος Επιχείρησης: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛ.

Σύντομη Περιγραφή: Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων νερών και διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991, στην Θεσσαλονίκη, ως θυγατρική εταιρεία της INTERGEO Αυστρίας με σκοπό να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η εταιρία απασχολεί κυρίως εξειδικευμένο και ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από γεωλόγους, υδρογεωλόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς μηχανικούς, χημικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος και πολιτικούς μηχανικούς.

Διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΡΜΗΣ

Αριθμός: -

Ταχ. Κώδικας: 57001

Πόλη: ΘΕΡΜΗ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310478147

Email: eleni.karra@intergeo.com

URL: https://intergeo.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι