Γεωμελετητική Ε.Τ.Ε.

Κλάδος Επιχείρησης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σύντομη Περιγραφή: Η Γεωμελετητική Ε.T.E. – Μηχανικοί Γεωπληροφορικής & Έργων Υποδομής αποτελεί μια εταιρεία τοπογραφικών εφαρμογών, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη επενδυτών στο στάδιο του προσδιορισμού και της διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και της θεμελίωσης του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της πολεοδομικής της ταυτότητας. Απασχολώντας πολυάριθμο και εξειδικευμένο προσωπικό τοπογράφων, πολεοδόμων και συγκοινωνιολόγων, με αξιοσημείωτη εμπειρία σε θέματα τοπογραφικής αποτύπωσης και βαθιά γνώση θεμάτων πολεοδομίας και επιστρατεύοντας παράλληλα καινοτόμα τεχνολογικά μέσα αιχμής, όπως η χρήση drone, η εταιρεία προσφέρει σε όλους τους πελάτες της, ιδιώτες ή δημόσιους φορείς, μια καθολική γεωχωρική εκτίμηση της ακίνητής τους περιουσίας, καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλα τα απαραίτητα βήματα και ενέργειες για την ωρίμανση ακινήτων ή πολεοδομικών ενοτήτων, προκειμένου για τη διασφάλιση του επιθυμητού τρόπου αξιοποίησης αυτών.

Διεύθυνση: 26η Οκτωβρίου

Αριθμός: 43

Ταχ. Κώδικας: 54627

Πόλη: Θεσ/νικη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310552115

Email: info@geomeletitiki.gr

URL: https://www.geomeletitiki.gr/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι